نشست مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

تعامل همکاری با پژوهشگاه؛

نشست مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشگاه عالی دفاع ملی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست که باحضورآقایان دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه، مهندس نصیری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وخانم دکتر ثقفی معاون پژوهش وتوسعه ارتباطات علمی و آقای مهندس ابراهیمی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه وآقایان دکتر شمس دولت آبادی معاون هماهنگ کننده دانشگاه عالی دفاع ملی، دکترخوراشادی زاده معاون پژوهش و تولید علم دانشگاه، دکترموجدی صفت رئیس مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه، دکتر آقایی رئیس مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه، دکتر صادقی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه و دکتر امینی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی انجام شد.

بنابراین گزارش دکتر دولت آبادی به معرفی اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشکده مطالعات راهبردی آن دانشگاه پرداخت و آقای دکتر خوانساری در خصوص اهداف و محور‌های پژوهشی پژوهشگاه  توضیحاتی را ارائه دادند و به تشریح  توانمندیها ومحصولات و پروژه‌‌های اولویت دار پرداختند.

در پایان طرفین ابراز تمایل خود را در خصوص انجام پروژه‌ها نیاز محور اعلام داشته و خواستار تعامل و همکاری بیشتر بودند.