سعی کرده ایم در تغییرات هم کد سازی، حداقل اختلال را برای مردم ایجادکنیم

شما اینجا هستید

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران؛

سعی کرده ایم در تغییرات هم کد سازی، حداقل اختلال را برای مردم ایجادکنیم

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس ابراهیمی به دغدغه مردم در سطح روستاها و شهر‌های کوچک در زمینه کد‌های تلفن اشاره کرد و افزود: هم کد سازی کار بسیار سنگین و عظیمی در حوزه شبکه ای است و نیازمند برنامه ریزی دقیق، منظم و پشتیبانی لازم  بود.

وی اظهارکرد: سعی کرده ایم در هم کد سازی شهرها کمترین  اختلال برای مردم ایجاد شود تا آنها در برقراری ارتباط دچار لطمه نشود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارکرد: در این طرح به دنبال ایجاد سهولت در امر شماره گیری برای مردم بوده ایم.

ابراهیمی با بیان  اینکه  قبل از تغییر، شماره‌‌های مشابه در سطح استان فراوان بود افزود: حذف پیش کد و آرایش دادن شماره‌ها از ۷ شماره به ۸ شماره باید بگونه ای صورت می‌گرفت که تغییرات باعث تداخل شماره‌ها نشود.

وی بر توسعه عدالت اجتماعی، ساده سازی و تسهیل در برقراری ارتباطات تلفنی تاکید کرد و گفت: این طرح به تعدیل هزینه‌‌های مشترکین در برقراری ارتباطات شهری و بین شهری کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این مراسم را گردهمایی خانواده ICT کشور خواند و افزود: این طرح ۱۱۵۰۱ بلوک نامبرینگ را به ۶۷۱۵ تبدیل کرده است که در سطوح ملی بسیار حائز اهمیت است

وی بر تاثیرگذاری این طرح در شبکه مخابرات کشور تاکید کرد و گفت: منحصر به فرد شدن شماره گیری به سمت استان،متمرکز شدن پاسخگو یی مراکز ۱۱۸، رومینگ مناسب و راحت، افزایش مکالمات شهری با توجه به بیشترشدن مکالمات به میزان ۵ درصد در هر سیکل از جمله تاثیرات اجرای این طرح در شبکه مخابرات کشور است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، کاهش ظرفیت اشتغال پردازشگری مراکز، درصد اشغال کانال‌ها دراوج ترافیک و حجم دیتابیس zone کد مراکز را از دیگر ویژگی‌‌های این طرح اعلام کرد و گفت: با توجه به کاهش تعداد کدها و حجم دیتا بیس مرکز، زمان رد یابی کاهش و باعث بهبود کیفیت شبکه شده است.