رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از غرفه پژوهشگاه بازدید کرد

شما اینجا هستید

بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش؛

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از غرفه پژوهشگاه بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمد ابویی طی این بازدید از مهمترین مطالب ارائه شده در غرفه پژوهشگاه اعم از چگونگی جذب هیأت علمی، محصولات بومی شده در پژوهشگاه، آزمایشگاه‌های تأسیس شده توسط پژوهشگاه و رتبه‌ها و افتخارات کسب شده توسط این پژوهشگاه قرار گرفتند.