دیدار معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات، مهندس  شافعی، معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به اتفاق برخی از مدیران آن مجموعه به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت‌‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آقای دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه دیدار و گفتگوکرد.
بنابراین گزارش، در این نشست که با حضور دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه، مهندس نصیری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، مهندس ابراهیمی مدیر دفتر حوزه ریاست و جمعی از مدیران پژوهشگاه انجام پذیرفت، گزارشی از فعالیت‌ها، پروژه‌‌های در حال انجام و برنامه‌‌های آتی پژوهشگاه ارائه گردید.
مهندس شافعی نیز گفت این پژوهشگاه دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار خوبی است که می‌تواند در حوزه ICT کشور نقش مؤثری داشته باشد.

همچنین اظهار داشت این معاونت در راستای نیاز پژوهشگاه به مجوز خدمات مشاوره ای ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر حمایت و همکاری خود را اعلام می‌دارد.