دکتر حداد عادل از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید کرد

شما اینجا هستید

بازدید از غرفه پژوهشگاه؛

دکتر حداد عادل از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر حداد عادل در این بازدید با پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی پژوهشگاه خصوصاً پروژه‌های  مربوط به خط و زبان فارسی آشنا گردید.

بنابراین گزارش، دکتر حدادعادل از پروژه‌‌های " اولین سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرآنی"، "پارسی جو جستجوگر ایرانی"، "توسعه وردنت فارسی در حوزه عمومی تخصصی" و "مترجم دوزبانه ترگمان" بازدید کردند و نسبت به همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز تمایل نمودند.