برگزاری ۵ کارگاه آموزشی در دو روز پایانی نمایشگاه هفته پژوهش

شما اینجا هستید

برگزاری کارگاه؛

برگزاری ۵ کارگاه آموزشی در دو روز پایانی نمایشگاه هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روز ۲۵ آذر کارگاه آموزشی معرفی نسل پنجم تلفن همراه، قابلیت‌ها و خصوصیات آن توسط آقای دکتر جهانگیر دادخواه چیمه، کارگاه اینترنت اشیاء و چالش‌‌های امنیتی آن توسط آقای دکتر محمدحسین تدین و آقای مهندس محمد صیاد حقیقی، کارگاه شبکه توزیع محتوا و الزام مهاجرت به سمت آن توسط آقای مهندس مهدی حسین پور و کارگاه طراحی مطمئن الکترونیک ماهواره توسط خانم دکتر لیلا محمدی و خانم مهندس اعظم عیدی و آقای مهندس رضا امیدی و در روز ۲۶ آذر کارگاه رایانش ابری و محیط‌‌های شبیه سازی آن توسط آقای مهندس احسان آریانیان و آقای مهندس داود ملکی و آقای دکتر محمدرضا احمدی برگزار گردید.