بازدید رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه

شما اینجا هستید

در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار؛

بازدید رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،  آقای دکتر خوانساری از غرفه  دانشگاه‌ها و فن بازار، بازدید به عمل آورده و با جدیدترین دستاورد‌های محققان آشنا شدند.

در این بازدید آقایان مهندس نصیری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، مهندس ابراهیمی مدیر حوزه ریاست، خانم دکتر ثقفی معاون پژوهش وتوسعه ارتباطات علمی، مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران، ایشان را همراهی نمودند.