کتابخانه دیجیتال

شما اینجا هستید

امكان دسترسی به محتویات الكترونیكی تمام متن بیش از ۸۰۰۰ شی دیجیتالی  شامل: كتابهای گزینش شده، نشریات الكترونیكی، پایان نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی حاصل از تحقیق در پژوهشگاه از طریق وب سایت www.vlib.itrc.ac.ir . بر این اساس كاربران محترم میتوانند ضمن مراجعه به سایت كتابخانه دیجیتال مركز و تكمیل فرم عضویت، با دریافت نام كاربری و كلمه عبور در پست الكترونیك خود، از كلیه امكانات سایت به صورت رایگان استفاده نمایند.
قابل ذکر است که سایت کتابخانه دیجیتال با ۷۹۷۰ عضو دارای متوسط ۲۰۰۰ رجوع روزانه  می‌باشد.

 

  کتابخانه دیجیتال