مصاحبه‌های تصویری از پروژه‌های پژوهشگاه

شما اینجا هستید

 

مصاحبه‌های تصویری از پروژه‌های پژوهشگاه

 

ردیف نام فایل تصویری
۱ استفاده از پلتفرم‌های ارتفاع بالا و وسیله هوایی بدون سرنشین در نسل آینده مخابرات سیار
۲ فناوری ارتباطات کوانتومی نوری
۳ طراحی وساخت سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ ۱۰۰G
۴ پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن مخابراتی ماهواره GEO
۵ سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی

۶ پروژه راهبرد گذر به شبكه IPV6 كشور
۷ شبكه LTE مبتنی بر نرم افزار ITRC
۸ سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایتها