بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

افتخارات

 • کتاب "سرویس گرایی در شبکه های نسل آینده" تالیف:حسن یگانه، کتایون بامسیان، امیرحسن درویشان، دارنده رتبه سوم در محور تالیف کتاب برتر کارگروه پژوهش و نوآوری در دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات- سال 1391 
 • سیستم DWDM موفق به کسب رتبه دوم پژوهشهای کاربردی در بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی وکسب رتبه اول در محور نوآوری و پژوهش در دومین جشنواره ملی فاوا شده است- سال 1390
 • کسب عنوان پژوهشگر شاخص کشور در دهمین جشنواره پژوهشی و فناوری وزارت علوم  _سال 1388
 • ثبت اختراع سامانه سکوی تایید نمونه سیگنالینگ سوئیچ های مخابراتی(STAP) _سال 1388
 • ثبت اختراع سامانه نوری CWDM هشت کاناله _سال 1388
 • رتبه اول تحقیقات کاربردی در جشنواره بین المللی خوارزمی برای طرح رادیو ماکس دیجیتال ماکروویو  _سال 1387
 • رتبه اول توسعه ای در جشنواره خوارزمی برای طرح ماهواره مصباح  _سال 1387
 • انتخاب طرح آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای(آپا) درجشنواره ملی نوآوری و شکوفایی به عنوان طرح برترملی _سال 1387
 • رتبه اول و دوم پژوهشگر برتر در حوزه ICT در هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری _سال 1385
 • رتبه سوم جشنواره خوارزمی (جوان) برای طرح کاربردی سامانه چهره شناسی با مدل مارکوف _سال 1385
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده در وزارت ICT و ششمین جشنواره پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _سال 1384
 • رتبه اول ودوم پژوهشگر برگزیده کشور _سال1383
 • رتبه اول ودوم پژوهشگر برگزیده کشور _سال1382
 • رتبه اول ودوم پژوهشگر برگزیده کشور _سال1381
 • رتبه اول ودوم از سومین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده _سال1381
 • رتبه اول پژوهشگر برگزیده کشور _سال1380
 • رتبه اول تحقیقات کاربردی برای طرح های سوییچ پرظرفیت قابل توسعه تا  ،65 kسوییچ N-ISDN و رادیو دیجیتال ماکروویو  Mbps 2 * 2  و سوئیچ پر ظرفیت 10k در جشنواره خوارزمی _سال 1378
 • رتبه اول تحقیقات کاربردی برای طرح پایانه نوری 34Mb/s ، در جشنواره خوارزمی - 1375
 • رتبه سوم برای طرح سوییچ اپراتوری پر ظرفیت (DSB) در جشنواره خوارزمی _سال 1374
 • رتبه اول برای طرح دیجیتال مخابرات (رادیو ماکروویو, سامانه مخابرات نوری و ماکس 8 Mbps)در جشنواره خوارزمی _سال 1373
 • رتبه سوم  ابتکار برای طرح آزماینده خودکار میان مداری بردهای الکترونیکی در جشنواره خوارزمی _سال 1371
 • رتبه دوم تحقیقات کاربردی برای طرح سوییچ ترانزیت در جشنواره خوارزمی _سال 1371
 • برگزاری جشنواره های علمی و پژوهشی
 • اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات _سال 1388
 • کارگاه بین المللی کاربردها و فناوری های جدید NGN  با همکاری ITU _سال 1388
 • چهارمین کنفرانس بین المللی  IST2008 _سال 1387
 • پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران _سال 1386
 • همایش هسته های پژوهشی استانهای کشور _سال 1385
 • سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران _سال 1385
 • دومین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات _سال 1385
 • سومین کنفرانس بین المللیIST 2005 _سال 1384
 • سومین کنفرانس بین المللی WITID 2006  _سال 1384
 • نخستین همایش پست و فرهنگ مکاتبه _سال 1384
 • نخستین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات _سال 1384
 • دهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران _سال 1383
 • دومین کنفرانس بین المللیWITID 2004 _سال 1382
 • دومین کنفرانس بین المللی IST 2003 _سال 1382
 • نخستین کنفرانس بین المللی  WITID 2002  _سال 1380
 • نخستین کنفرانس بین المللی IST 2001 _سال 1380
 • هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران _سال 1378
پیوست‌ها: