بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دکتر واعظی در مراسم افتتاح اینترنت پرسرعت 1420 روستای استان خوزستان:‌ کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا و رونق کسب و کار در روستاها با برقراری اینترنت روستایی

ه منظور توسعه ارتباطات در روستاها و مناطق محروم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در استان خوزستان، اینترنت پرسرعت 1420 روستای استان را افتتاح کرد.  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات  دکتر واعظی که در بدو ورود به... 11/19/1394

دکتر واعظی در دیدار با اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز: در وزارت ارتباطات با جدیت به دنبال همکاری با دانشگاهها هستیم

دکتر وعظی با حضور در دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن دیدار با اساتید و هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه، مرکز آپای آن را افتتاح کرد و گفت:در وزارت ارتباطات با جدیت به دنبال همکاری با دانشگاهها هستیم. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت... 11/19/1394

وزیر ارتباطات تاکیدکرد: توسعه عدالت ارتباطی و رونق خرده بانکداری دردستور کار پست بانک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ارائه خدمت به روستاییان و مناطق محروم،گفت:‌ لازم است توسعه عدالت ارتباطی و رونق خرده بانکداری دردستور کار پست بانک قرارگیرد.   به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری... 11/18/1394

دکتر واعظی در جمع نامه رسانان: پست رابط بین دولت و مردم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع نامه رسانان شرکت پست اظهار کرد: شما معتمدین مردم هستید و معیشت شما در الویت وزارت ارتباطات و ناوری اطلاعات است.    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر محمود... 11/18/1394

در فجر انقلاب/ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه فجر زیرساخت را افتتاح کرد

همزمان با فجر انقلاب، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین افتتاح پروژه فجر ارتباطات زیرساخت گفت: با این افتتاحات گام‌های نخست توسعه ICT کشور برداشته شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر واعظی با... 11/18/1394

دکتر واعظی در شورای اداری استان اصفهان: سال آینده سال کسب و کار و رونق اقتصادی است

دکتر واعظی در شورای اداری استان اصفهان حضور یافت و از حضور در این استان و انجام افتتاح‌هایی که باعث خشنودی مردم شد، ابزار خرسندی کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی با حضور در جلسه ش.رای... 11/17/1394

صفحه‌ها