فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۸۱ مشاوره طرح مرکز داده ملی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۸۲ آزمایشگاه تحقیقاتی طبقه بندی تصاویر هوائی و ماهواره ای برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۳ ارائه روشهای جدید نمایه سازی خودکار اسناد و داده‌های صوتی-گفتاری برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۴ تدوین چارچوب ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم(G2C) مبتنی بر شبکه تلفن همراه (M-Services) درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی
۸۵ شناسایی و بکارگیری تکنیک‌های مجازی سازی در طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از مراکز داده و ارزیابی عملکرد آنها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۶ طراحی هستان نگار مفهومی پردازش محتوا در یادگیری الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۷ طراحی و توسعه مدل ارتقاء تعامل پذیری سازمان‌های دولتی با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۸ ارائه الگوریتم‌های جدید به منظور بهبود عملکرد سیستم‌های بیومتریک مالتی مودال درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۹ ارائه روشهای نوین سخت افزاری برای افزایش سرعت واحدهای با بار محاسباتی بالا در کدک H264 درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۹۰ ارائه روشهای جدید بهبود کیفیت تجربی (QoE) ارسال اطلاعات ویدئویی بر روی شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها