فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۷۱ تدوین چارچوب سنجش و ارتقاء تعامل پذیری مدل مرجع معماری سازمانی بنگاههای مخابراتی برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷۲ تهیه و تدوین طرح کلی و برنامه اجرایی تعامل چندرسانه ای هوشمند انسان-رایانه-شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۳ طراحی و ایجاد محیط یکپارچه سازی و تحلیل عملکرد سامانه‌های پردازش و بازیابی اطلاعات زبان فارسی درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۴ ایجاد مجموعه داده محک استاندارد برای ارزیابی الگوریتم‌های بازیابی اطلاعات در زبان فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۵ تدوین استاندارد‌های ملی در زمینه نرم افزار و سخت افزار فناوری اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۶ طراحی، پیاده سازی و استقرار آزمایشگاه سیستم‌های همکاری گروهی سازمانی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۷ ارائه روشهای جدید تفکیک و تشخیص مکان گویندگان با استفاده از جداسازی کور منابع برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۸ تدوین RFP مرکز داده ملی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۷۹ طراحی و پیاده سازی یک نمایه ساز فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۰ ایجاد هستان شناسی عمومی زبان فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها