فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۶۱ ارائه چارچوب مدیریت خدمات فضای تبادل اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۲ بررسی وضعیت موجود مرکز داده شارع ۲ و ارائه راهکار بهینه برای نحوه بهره برداری از آن درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۶۳ ارائه چارچوبی نوین مبتنی بر ویژگیهای عام برای ارزیابی و بهسازی محتوا در سرویسهای الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۴ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه هوش فناوری برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۵ آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های پایه ای وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۶ تهیه و تدوین طرح سامانه همایش هوشمند برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۷ بهسازی و ارائه الگوریتم‌های جدید خطایابی املایی و دستوری زبان فارسی و پیاده سازی نرم افزار مربوطه‏ برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۸ ارائه روشهای نوین بازیابی تصاویر رنگی به شیوه مولتی مودال برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۹ تهیه و تدوین طرح کلی و برنامه اجرایی ارائه سرویسها و کاربردهای فناوری اطلاعات در شبکه‌های نسل آینده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۰ تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه تجارت الکترونیکی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها