فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۴۱ راهبری و پایش تولید و سفارشیسازی سیستم عامل بومی خاص کارساز (server) و نهادسازی جهت ارائه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی آن درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۲ راهبری و پایش بر پروژه‌های ترجمه درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۳ راهبری و پایش بر پروژه‌های توسعه موتور جستجوی فارسی درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۴ راهبری و پایش پروژه‌های تبدیل متن به گفتار فارسی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۵ تدوین معماری فناوری اطلاعات کشور ( با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات
۴۶ طراحی، پیاده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدماتِ به اشتراکگذاری محتوای الکترونیکی میان سازمانها، مبتنی بر استانداردهای موجود برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۷ طراحی و پیاده سازی الگوریتم‌های ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۸ طراحی داشبورد فناوری اطلاعات برای پایش مدیریت اطلاعات خدمات دولت الکترونیکی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی و پیاده سازی پایلوت در وزارت ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۹ طراحی و پیاده سازی سامانه‌های خزش و رتبه بندی اسناد فارسی وب و پیاده سازی یک جویشگر فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۰ فاز اول طراحی، توسعه و راه اندازی پورتال پژوهشکده فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها