فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۳۱ ارائه مدل مفهومی و تدوین مشخصات پروژه‌های حوزه سکوهای ارائه سرویس درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) موسسه
۳۲ مشاوره و نظارت در تکمیل زیرساخت فیزیکی مراکز داده استان آذربایجان شرقی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فناوری اطلاعات
۳۳ تفاهم نامه توسعه موتور جستجوی فارسی ریسمون برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۴ توسعه سرویس ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۵ تولید و سفارشی سازی نسخه اول سیستم عامل بومی خاص کارساز و نگهداری و بروزرسانی آن برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت فناوری اطلاعات
۳۶ راهبری و پایش شبکه دانش و زیرساخت اشتراک گذاری محتوای الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۷ راهبری و پایش پروژه‌های داشبورد فناوری اطلاعات و قابلیت همکاری دستگاه‌های دولتی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳۸ مشاوره و نظارت بر پروژه مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/ متن باز درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت فناوری اطلاعات
۳۹ نهادسازی جهت ارائه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی سیستم عامل بومی خاص کارساز برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت فناوری اطلاعات
۴۰ توسعه وردنت عمومی زبان فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها