فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۲۱ راهبری و پایش پروژه "پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب" درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۲ پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۳ پیاده سازی پایلوت تحلیل آماری میزان تمایل به انواع خدمات اینترنتی در راستای ذائقه سنجی کاربران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۲۴ مشاوره در طراحی مرکز داده شرکت مخابرات ایران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت مخابرات ایران
۲۵ خدمات مشاوره ای تخصصی فناوری اطلاعات برای شبکه ملی اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) مجری طرح شبکه ملی اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات
۲۶ ارائه راهکار مهاجرت بسمت رایانش ابری در مراکز داده استانی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فناوری اطلاعات
۲۷ ایجاد و راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرآنی درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۸ طراحی جند الگوی هوشمندسازی مدارس و پایلوت الگوها در ۲۴ کلاس درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) وزارت آموزش و پرورش- دفتر آموزش متوسطه راهنمایی
۲۹ امکانسنجی سامانه پالایش تصویری اینترنت در سطح ترافیک سازمانی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) موسسه
۳۰ ساخت دموی بازی سه بعدی چندکاربره تحت وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها