فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۲۱ راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا
۲۲ طراحی و پایلوت رصد سامانه رصد فضای مجازی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۳ نیازسنجی پالایش اینترنت و ارزیابی محصولات پالایش درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۲۴ راهبری و پایش پروژه "پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب" درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۵ پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۶ پیاده سازی پایلوت تحلیل آماری میزان تمایل به انواع خدمات اینترنتی در راستای ذائقه سنجی کاربران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۲۷ مشاوره در طراحی مرکز داده شرکت مخابرات ایران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت مخابرات ایران
۲۸ خدمات مشاوره ای تخصصی فناوری اطلاعات برای شبکه ملی اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) مجری طرح شبکه ملی اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات
۲۹ ارائه راهکار مهاجرت بسمت رایانش ابری در مراکز داده استانی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فناوری اطلاعات
۳۰ ایجاد و راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرآنی درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها