فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱۰۱ ارائه چارچوبی نوین برای طراحی سامانه‌های فراگیری الکترونیکی و شخصی سازی محتوا، جهت نیل به سازمانهای یادگیرنده/هوشمند، مبتنی بر مدیریت دانش درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۰۲ ارائه چارچوبی برای آینده نگاری روند تکوین فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۰۳ بهسازی سامانه‌های پردازش محتوای وب بر مبنای مولفه‌های ساختاری، معنایی و ویژگیهای مدل کاربر درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۰۴ ارائه مدل مرجع معماری سازمانی برای بنگاه‌های مخابراتی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها