فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
An Ontological Model for Knowledge Management through Concept Composition شنبه, ۳۰ دى, ۱۳۸۵ - ۰۳
Face Recognition Using Entropy Weighted Patch PCA Array under Variation of Lighting Conditions from a Single Sample Image per Person يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم چهارشنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
تدوین چشم انداز سازمانی با رویکرد تحلیل محتوا و استخراج عبارات کلیدی (مطالعه موردی يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
مکان یابی مقاوم گوینده با استفاده از تکنیک جهت دهی پرتو و اعمال فیلتر نوین مبتنی بر ساختارهای پریودیک دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
ارائه یک چارچوب برای خزش زبانی يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
یک روش جدید جهت استخراج الگوهای رگهای خونی در تصاویر شبکیه دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
ساخت هستان شناسی فارسی براساس ویکی پدیا و کاربرد آن در بسط پرسش يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
بهسازی سامانه بازیابی اطلاعات صفحات وب فارسی شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۸۹ - ۰۴
Language Specific Crawling Based on Web Pages Features

صفحه‌ها