فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
Content Personalization through Merging the Ontology Graphs of Content and User Model جمعه, ۳۰ تير, ۱۳۸۵ - ۰۳
Some Recommendations for Knowledge-Based Design in Nano-Environments دوشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۸۵ - ۰۳
Stability Analysis of a Window-based High-speed Hierarchical Rate Allocation Algorithm شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۸۵ - ۰۳
A Distributed Fuzzy-based Hierarchical Resource Allocation Strategy پنجشنبه, ۲۹ تير, ۱۳۸۵ - ۰۳
An Ontological Model for Knowledge Management through Concept Composition شنبه, ۳۰ دى, ۱۳۸۵ - ۰۳
Two Dimensional Compressive Classifier for Sparse Images جمعه, ۲۹ آبان, ۱۳۸۸ - ۰۳
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم چهارشنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
Face Recognition Using Entropy Weighted Patch PCA Array under Variation of Lighting Conditions from a Single Sample Image per Person يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
مکان یابی مقاوم گوینده با استفاده از تکنیک جهت دهی پرتو و اعمال فیلتر نوین مبتنی بر ساختارهای پریودیک دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
تدوین چشم انداز سازمانی با رویکرد تحلیل محتوا و استخراج عبارات کلیدی (مطالعه موردی يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳

صفحه‌ها