فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
ارائه چارچوبی به منظور آماده‌سازی و پشتیبانی از یادگیر در نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاهی دوشنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۸۹ - ۰۳
Virtualization of Data centers and Optimization of Resource Allocation in IT by Extra Innovative Algorithms جمعه, ۱۰ تير, ۱۳۹۰ - ۰۴
A Unified Architecture to Estabilish Knowledge Network شنبه, ۱۱ دى, ۱۳۸۹ - ۰۳
Virtual Machine Reallocation in Data Centers through Multi Parameter Decision Making Model شنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۰ - ۰۳
ارائه چارچوبی برای یک بازارگاه اینترنتی روستایی مبتنی بر ویژگیهای دفاتر ICT روستایی کشور
Ontology-Driven Creation of Contents: Making Efficient Interaction between Organizational Users and Their Surrounding Tasks سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
طراحی سامانه توصیه¬گر هوشمند برای بهبود دسترسی زنان روستایی به نیازهای روزمره در فضای وب سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
Web Design Considerations for Realizing Functions in Content Management Systems شنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۰ - ۰۳
A Context-Aware Framework for Semantic Indexing of Research Papers چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۰ - ۰۳
Criteria for Designing Educational Portals Based on Learning Concern and type of Engagement چهارشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳

صفحه‌ها