فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
ارائه چارچوبی برای یک بازارگاه اینترنتی روستایی مبتنی بر ویژگیهای دفاتر ICT روستایی کشور
Ontology-Driven Creation of Contents: Making Efficient Interaction between Organizational Users and Their Surrounding Tasks سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
طراحی سامانه توصیه¬گر هوشمند برای بهبود دسترسی زنان روستایی به نیازهای روزمره در فضای وب سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
Web Design Considerations for Realizing Functions in Content Management Systems شنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۰ - ۰۳
A Context-Aware Framework for Semantic Indexing of Research Papers چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۰ - ۰۳
Criteria for Designing Educational Portals Based on Learning Concern and type of Engagement چهارشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳
Evolving artificial neural network structure using grammar encoding and colonial competitive algorithm يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
Role of Content Mining in Enhancing the Ability of Thinking يكشنبه, ۱۳ فروردين, ۱۳۹۱ - ۰۴
Semantic Advisor-Assisting Framework to Select Learning Materials پنجشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۰ - ۰۳
Information evaluation and classification of scaling exponents of EEG signals corresponding to visual perception, mental imagery & mental rest for artists and non-artists سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳

صفحه‌ها