فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
Differentiated QoS Based on Cross-layer Optimization in Wireless Ad Hoc Networks سه شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۸۹ - ۰۳
طراحی سامانه توصیه گر هوشمند برای بهبود دسترسی زنان به نیازهای روزمره در فضای وب‌ سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
A Novel Skin Detection Method using Generalized Discriminant Analysis پنجشنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۳
ارائه فرآیندی نوین در مدیریت ریسک در شبکه‌های دانش: مطالعه موردی شبکه دانش مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات" پنجشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۰ - ۰۳
Efficeint Resource Allocation in Cloud Data Cenetrs Through Genetic Algorithm شنبه, ۱۱ شهريور, ۱۳۹۱ - ۰۴
تشخیص اسامی افراد در پرس و جو با استفاده از موتور جستجو چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۰ - ۰۳
Proposing a Conceptual model for defining Social networks related projects in Iran يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
Scalable Video Transmission over Multi-hop Wireless Networks with Enhanced Quality of Experience using Swarm Intelligence يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
A new GA Approach based on Pareto Ranking Strategy for Privacy Preserving of Association Rule
Quality Enhancement for Scalable Video Delivery over Wireless Networks based on Particle Swarm Optimization يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴

صفحه‌ها