فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر سامانه مدیریت زنجیره تأمین دوشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۸۶ - ۰۳
Research Management: An Essential Means for Creating Knowledge in Research Environments چهارشنبه, ۳۰ آذر, ۱۳۸۴ - ۰۳
Ontology-Driven Composition of Structured Concepts for Generating Knowledge in Learning/Research Environment چهارشنبه, ۳۰ شهريور, ۱۳۸۴ - ۰۴
A Decision Support System for On−Line Generation of Contents Based on Concept Composition دوشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۸۴ - ۰۴
A Framework for Research Management with Knowledge Creating Capabilities جمعه, ۳۱ تير, ۱۳۸۴ - ۰۴
ساخت هستان شناسی فارسی براساس ویکی پدیا و کاربرد آن در بسط پرسش يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
بهسازی سامانه بازیابی اطلاعات صفحات وب فارسی شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۸۹ - ۰۴
Language Specific Crawling Based on Web Pages Features
پیاده¬سازی بدون خطا و مستقل از ضرب تبدیل و کوآنتیزاسیون ۴×۴ شبه H.264 و عکس آن با استفاده از کدینگ جبری اعداد صحیح دوشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۸۵ - ۰۳
طراحی وساخت یک سیستم جدید پردازش وشناسائی تصاویرکدهای میله ای جمعه, ۲۵ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳

صفحه‌ها