فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
Characterizing Reservation Management for Media Gateway Controller‪(performance and Reliability)‬, يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
ایجاد قابلیت تعامل‌پذیری درون و برون سازمانی از طریق عاملهای نرم‌افزاری در تجارت الکترونیکی پنجشنبه, ۱۰ شهريور, ۱۳۹۰ - ۰۴
A Differentiated Pricing Framework for Improving the Performance of the Elastic Traffics in Data Networks يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
الزامات و ضرورتهای نهادسازی برای تداوم حیات سیستم عامل بومی سمت سرور پنجشنبه, ۱۰ شهريور, ۱۳۹۰ - ۰۴
QoE Enhancement for Video Transmission over MANETs using Distortion Minimization يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
A Framework for the Assessment of Km Readiness of an organization while transfering into a Learning Organization دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰ - ۰۴
ارائه چارچوبی به منظور آماده‌سازی و پشتیبانی از یادگیر در نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاهی دوشنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۸۹ - ۰۳
Virtualization of Data centers and Optimization of Resource Allocation in IT by Extra Innovative Algorithms جمعه, ۱۰ تير, ۱۳۹۰ - ۰۴
A Unified Architecture to Estabilish Knowledge Network شنبه, ۱۱ دى, ۱۳۸۹ - ۰۳
Virtual Machine Reallocation in Data Centers through Multi Parameter Decision Making Model شنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۰ - ۰۳

صفحه‌ها