فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
Differentiated QoS Based on Cross-layer Optimization in Wireless Ad Hoc Networks سه شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۸۹ - ۰۳
طراحی سامانه توصیه گر هوشمند برای بهبود دسترسی زنان به نیازهای روزمره در فضای وب‌ سه شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۰ - ۰۳
A Novel Skin Detection Method using Generalized Discriminant Analysis پنجشنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۳
ارائه فرآیندی نوین در مدیریت ریسک در شبکه‌های دانش: مطالعه موردی شبکه دانش مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات" پنجشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۰ - ۰۳
Efficeint Resource Allocation in Cloud Data Cenetrs Through Genetic Algorithm شنبه, ۱۱ شهريور, ۱۳۹۱ - ۰۴
تشخیص اسامی افراد در پرس و جو با استفاده از موتور جستجو چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۰ - ۰۳
Proposing a Conceptual model for defining Social networks related projects in Iran يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
Scalable Video Transmission over Multi-hop Wireless Networks with Enhanced Quality of Experience using Swarm Intelligence يكشنبه, ۱۱ تير, ۱۳۹۱ - ۰۴
A new GA Approach based on Pareto Ranking Strategy for Privacy Preserving of Association Rule
ارائه چارچوبی به منظور آماده‌سازی و پشتیبانی از یادگیر در نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاهی دوشنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۸۹ - ۰۳

صفحه‌ها