فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
A novel, fuzzy-based air quality index (FAQI) for air quality assessment
ارائه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازیهای مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی پنجشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۹ - ۰۴
Boosting Approach for Score Level Fusion in Multimodal Biometrics Based on AUC Maximization پنجشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۰ - ۰۳
An AHP-based approach toward enterprise architecture analysis based on enterprise architecture quality attributes پنجشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۹ - ۰۴
An Optimization Theoretic Framework for Video Transmission With Minimal Total Distortion overWireless Networks
مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی
مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده نگاری فناوری اطلاعات چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
چارچوب فرایندی استراتژی نوآوری در سازمانها با دیدگاه آینده نگاری پنجشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۹ - ۰۴
An Intrusion Prediction Technique Based on Coevolutionary Immune System for Network Security ‪(CoCo-IDP)‬ چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
قابلیتهای رویکرد آینده نگاری در شبکه سازی فعالیتها و ایجاد مزیت رقابتی چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴

صفحه‌ها