فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
طراحی و پیاده¬سازی یک خزشگر زبانی جهت بهبود سازوکار خزش در مستندات وب فارسی شنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۸۸ - ۰۴
ارائه روشی برای وب¬سنجی و رتبه¬بندی سایت¬های دولتی ایران مبتنی بر معیار ترکیبی شنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۸۸ - ۰۴
A Persian Web Page Classifier Applying a Combination of Content-Based and Context-Based Features شنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۸۸ - ۰۴
مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی
مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده نگاری فناوری اطلاعات چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
چارچوب فرایندی استراتژی نوآوری در سازمانها با دیدگاه آینده نگاری پنجشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۹ - ۰۴
An Intrusion Prediction Technique Based on Coevolutionary Immune System for Network Security ‪(CoCo-IDP)‬ چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
قابلیتهای رویکرد آینده نگاری در شبکه سازی فعالیتها و ایجاد مزیت رقابتی چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
Delay Control Using Media Sensitivity in Multimedia Environmen چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴
مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده¬نگاری فناوری اطلاعات چهارشنبه, ۱۰ تير, ۱۳۸۸ - ۰۴

صفحه‌ها