فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
مروری بر کاربردهای زنجیره بلوکی در حوزه انرژی چهارشنبه, ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ - ۱۰
دسته بندی کاربردهای زنجیره بلوکی پنجشنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷ - ۱۱
بررسی شرکتهای مطرح در حوزه زنجیره بلوکی از منظر پلتفرم پنجشنبه, ۲۲ اسفند, ۱۳۹۸ - ۱۴
بررسی تاثیر رعایت اصل امانت داری در اخلاق پژوهشی بر ارتقای عملکرد سازمان و سایر ذینفعان شنبه, ۱۷ فروردين, ۱۳۹۸ - ۰۹
زنجیره ارزش توسعه مرکز نوآوری ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۷ - ۰۹
Neurofeedback training protocols based on spectral EEG feature subset and channel selection for performance enhancement of novice visual artists شنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۹
Fuzzy adaptive neurofeedback training: An efficient neurofeedback training procedure providing a more accurate progress rate for trainee
ارائه چارچوب مدیریت مالکیت فکری (IPM) برای مراکز پژوهش و نوآوری پنجشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۷ - ۰۹
A Systemic Framework for Business Model Design and Development-Part A: Theorizing Perspective سه شنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۶ - ۰۹
Global discourse on ICT and the shaping of ICT policy in developing countries جمعه, ۳۰ شهريور, ۱۳۹۷ - ۰۸

صفحه‌ها