فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
"Understanding User's Search Behavior towards Spiky Events " دوشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
"Understanding the use of Temporal Expressions on Persian Web Search " دوشنبه, ۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
"Persian Word Embedding Evaluation Benchmarks " سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
ParsTime: Rule-Based Extraction and Normalization of Persian Temporal Expressions دوشنبه, ۶ فروردين, ۱۳۹۷ - ۰۹
"How Gamers Search the Web?‎ Study of Users' Search Behavior using Search Engine Query Logs " چهارشنبه, ۵ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
A Color Sensing AR-Based Interactive Learning System for Kids دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
Exploring Video Gamers' Search Behavior دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت, ۱۳۹۸ - ۰۹
بررسی تاثیر فناوری زنجیره بلوکی در مدل‌های کسب‌وکار داده محور سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۷ - ۰۹
A Survey on Data Anonymization Techniques and Challenges for Big Data چهارشنبه, ۵ ارديبهشت, ۱۳۹۷ - ۰۹
"Sequential Topic Modeling for Efficient Analysis of Traffic Scenes" چهارشنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۸ - ۰۹

صفحه‌ها