محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تحلیل مخاطرات امنیتی فناوری‌ها
ارزیابی و تحلیل امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
امن‌سازی و ارتقاء امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
تداوم و پشتیبانی امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
امنیت فناوری ارتباطات
طرح توسعه آزمایشگاه امنیت
آزمایشگاه امنیت
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی/ سامانه‌های امنیت اطلاعات
مراکز داده و رایانش ابری
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای

صفحه‌ها