محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
مراکز داده و رایانش ابری
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تدوین نظام‌ها استانداردها، متدولوژی‌ها و دستورالعملهای ارزیابی امنیتی
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا
مدیریت امنیت اطلاعات
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی /توسعه فناوری‌های حفاظت در برابر کدهای مخرب
امنیت سامانه‌های فناوری اطلاعات
امنیت اطلاعات
امنیت شبکه ملی اطلاعات

صفحه‌ها