بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی /توسعه فناوری های حفاظت در برابر کدهای مخرب
امنیت سامانه‌های فناوری اطلاعات
امنیت اطلاعات
امنیت شبکه ملی اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / پایگاه داده و دانش
تشخیص و مقابله با حملات / مراکز اشترک گذاری اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / مرکز عملیات امنیت SOC
تشخیص و مقابله با حملات / تشخیص نفوذ
سامانه‌های امنیتی فناوری ارتباطات
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی

صفحه‌ها