محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
امن‌سازی و ارتقاء امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
تداوم و پشتیبانی امنیتی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
امنیت فناوری ارتباطات
طرح توسعه آزمایشگاه امنیت
آزمایشگاه امنیت
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی/ سامانه‌های امنیت اطلاعات
مراکز داده و رایانش ابری
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تدوین نظام‌ها استانداردها، متدولوژی‌ها و دستورالعملهای ارزیابی امنیتی
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا

صفحه‌ها