فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱ چالش‌ها و راه‌ کارهای توسعه خدمات فضای مجازی کودک با رویکرد آینده نگاری در شبکه ملی اطلاعات برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات
۲ پيوست پدافند سايبري شبكه ملي اطلاعات درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات
۳ طراحی و پياده‌سازي سامانه مركز اشتراك‌گذاري و تحلیل اطلاعات (ISAC) درون‌سپاری پژوهشگااه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴ طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک‌گذاری و ارائه هشدار امنیتی (ISAS) درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات
۵ طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی بانک ملی حملات، سرمایه‌ها و حوادث رایانه‌ای درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات
۶ تدوین راهبردها و برنامه پژوهشی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷ تهیه محتوای دوره‌های آموزش کاربردی افتا درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸ بومی سازی سامانه همبستگی سنجی، پایگاه دانش و مدیریت ثبت رویداد در یک مرکز عملیات امنیت برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۹ تدوین شرح خدمات،انتخاب پیمانکار ایجاد مراکز گوهر دستگاهی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فناوری اطلاعات
۱۰ طراحی آزمایشگاه ارزیابی عملکرد ضد بدافزارها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها