بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
61 طرح نظام جامع پژوهش در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به حوزه‌های اولویت دار پژوهشی برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
62 طرح جامع آموزش و توسعه منابع انسانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
63 پیاده‌سازی سیستم یکپارچه بهای تمام شده و تعییین تعرفه خدمات در شرکت ارتباطات زیرساخت برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
64 بازنگری و اصلاح طرح توسعه NSS تا 25 میلیون مشترک درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات سیار
65 طرح جامع نگهداری و توسعه موزه‌های ارتباطات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
66 ارائه مدلی برای توسعه پست مبتنی بر تکنولوژیهای نوین درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
67 مستند سازی فعالیت‌های مؤسسه عالی ارتباطات در راستای تقویت روشهای آموزش و پژوهشی و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و جامعه پذیری اعضای بخش ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
68 تهیه اسناد مزایده اپراتور سوم برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
69 بانک اطلاعات قوانین و مقررات و بودجه سالانه مربوط به وزارت ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
70 تهیه پیشنهاد اولیه پروژه طراحی و نظام فنی و اجرایی مناسب به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی مخابرات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت

صفحه‌ها