محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
سیستم‌ها و زیرسیستم‌های نوری
مشاوره، آینده‌پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات نوری
سیستمها و زیر سیستمهای نوری
شبکه‌های مخابرات نوری
بومی سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات نوری
بومی سازی فناوری مخابرات ماهواره‌ای
مشاوره،آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای
مشاوره، آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بستهای و IP
شبکه‏‌های بدون سیم باند وسیع
سیستم‏های انتقال رادیویی

صفحه‌ها