محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
شبکه‌های مخابرات نوری
بومی سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات نوری
بومی سازی فناوری مخابرات ماهواره‌ای
مشاوره،آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای
مشاوره، آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بستهای و IP
شبکه‏‌های بدون سیم باند وسیع
سیستم‏های انتقال رادیویی
شبکه‏های بی سیم ثابت و سیار
سیستم‏های انتقال رادیویی و انتشار امواج
شبکه‏‌های ارتباطات سیار

صفحه‌ها