فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۶۱ طراحی و ساخت تجهیزات GPON برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۲ استخراج شاخص‌ها و ایجاد داشبورد مدیریتی برای نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد دارندگان پروانه( ارتباطی، فناوری اطلاعات و رادیویی) برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۶۳ طراحی و ساخت سیستم مالتی پلکسر STM16 نوری درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۴ تدوین برنامه اجرایی برای بومی سازی پایش سیگنال در کابل فیبر نوری درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۵ ارتقاءآزمایشگاه ارتباطات رادیویی(ارائه خدمات تایید نمونه در خصوص سامانه‌های رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت‌های خصوصی) درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۶ طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ شبکه‌های IP سازمانی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۷ پایش و راهبری پروژه "پیاده سازی MTNM برای ارتباط مدیریتی لایه‌های EMLو NML" درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۸ پیاده سازی واسط MTNM برای ارتباط مدیریتی لایه ای EML و NML برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۹ پایش و راهبری پروژه‌های طراحی، ساخت، تست و تجمیع نمونه مهندسی ترانسپوندر باند Ku درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۰ پایش و راهبری پروژه طراحی و ساخت نمونه فضایی مالتی پلکسر (OMUX) و دی مالتی پلکسر(IMUX) باند Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها