فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱۸۱ تعریف و بهبود توافق‌نامه‌های سطح سرویس SLAشرکت ارتباطات زیر ساخت از دیدگاه فنی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۱۸۲ تدوین مقررات و ضوابط فنی صدور مجوز ارائه سرویس‌های wimax درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۸۳ ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی در خصوص پروژه‌های مرکز تهیه صورتحساب و خدمات مشتریانCCBSو بهسازی سیستم‌های OSS/BSSموجود درشرکت زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۱۸۴ استخراج پارامترهای مدل‌های انتشار امواج رادیویی لی،‌هاتاو P.1546 برای شهر تهران در باندهای VHFو UHF درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۸۵ امکان‌سنجی و تعیین چارچوب‌های راهبردی برای راه اندازی اپراتورهای ماهواره‌ای در ایران از نظر فنی، اقتصادی و قانونی
۱۸۶ طراحی و پیاده‌سازی نمونه مهندسی سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP – ‪(IMX کم ظرفیت)‬
۱۸۷ بازنگری دستورالعمل فنی شناسایی تجهیزات ماهواره‌ با هدف استفاده بهینه از فناوری ماهواره
۱۸۸ طراحی و تدوین فرایندها و دستورالعمل‌های نظارت بر دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت
۱۸۹ تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده سازی سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت‌ها" درون‌سپاری
۱۹۰ طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه و آمار و اطلاعات ستاد وزارت و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد درون‌سپاری

صفحه‌ها