فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱۱ طراحی و ساخت نمونه کیفی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر دو کاناله با دو کانال سنجشی مشاور درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۲ طراحی، ساخت، تجمیع، آزمون و تحویل مدل مهندسی یک ترانسپوندری و مدل کیفی دو ترانسپوندری محموله مخابراتی ماهواره زمین ثابت در باند KU درون‌سپاری پژوهشكده سامانه‌هاي ماهواره پژوهشگاه فضايي ايران
۱۳ ساخت ربات اجتماعی آموزش دهنده زبان اشاره به کودکان ناشنوا(رسا) برون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۴ مشاوره در خصوص تحلیل، به روز رسانی و تدوین راهبرد گذر به شبکهIPV6 کشور و کاربردی کردن IPV6 در آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۵ طراحي و ساخت تقويت کننده SSPA محموله ماهواره ناهيد ۲ و امکان سنجی ساخت نمونه فضايی تقويت کننده SSPA ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات
۱۶ پژوهش، طراحي اجراء سامانه اندازه گيري شدت ميدان پرتوهاي راديويي درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات
۱۷ بررسي نسل پنجم شبكه ارتباطي از منظر فني و اقتصادي و نحوه ارائه خدمات آن در كشور درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظیم مقررات
۱۸ طراحي و ساخت سيستمهاي انتقال نوري POTN با قابليت ROADM تا نرخ بيت ۱۰۰Gbps درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
۱۹ طراحي و تدوين فرآيندها و دستورالعمل هاي نظارت بر دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
۲۰ پياده سازي نرم افزار طراحي آنتن هاي رفلكتوري با پترن شكل داده شده با كاربرد طراحي آنتن ماهواره ملي GEO درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

صفحه‌ها