دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعنزولی
SMACK stack, a de facto standard for real time analysis of Big Data مهندس حسین اخلاق پور ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ سخنرانی
شانزدهمین جلسه هم اندیشی ۵G مهندس سعید عصائیان ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ سخنرانی
یازدهمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر عظیم فرد ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ سخنرانی
نظرکاوی (Opinion Mining) در حوزه‌‌های مباحث اجتماعی دكتر مصطفي كرمي بكر University of New Brunswick ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ سخنرانی
هفدهمین جلسه هم اندیشی ۵G مجید فردوسیان ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ سخنرانی
هجدهمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر محمدرضا صباغ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ سخنرانی
پنجمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر رقیه جدا ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ سخنرانی
ششمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر رقیه جدا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ سخنرانی
چهارمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر صباغ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ سخنرانی
Road to 5G احمد عرفانيان ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ سخنرانی

صفحه‌ها

XLS