دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعنزولی
ششمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر رقیه جدا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ سخنرانی
Circuit-Driven Design of Polarizing Meta surfaces and Applications to Multi-Beam Reflect arrays and Wide-Angle-Scanning Phased Arrays for Next-Generation Communications Systems دکتر مهدی حسینی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ سخنرانی
دوازدهمین جلسه هم اندیشی ۵G مهندس معظمی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ سخنرانی
چهارمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر صباغ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ سخنرانی
دومین جلسه فروم زنجیره بلوکی:تأثیر زنجیره بلوکی در صنعت مالی و بانکی دکتر محمدجواد صمدی راد ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ سخنرانی
سیزدهمین جلسه هم اندیشی ۵G دکتر حسین پیوندی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ سخنرانی
هفتمین جلسه هم اندیشی ۵G دهقان ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ سخنرانی
Road to 5G احمد عرفانيان ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ سخنرانی
جلسه سیزدهم فروم کلان داده ها با موضوع ابعاد فنی فناوری بلاکچین و امنیت بلاکچین دکتر احسان آریانیان ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ سخنرانی
چهاردهمین جلسه هم اندیشی ۵G مهندس حسین‌پور ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سخنرانی

صفحه‌ها

XLS