دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
NoCloud: Experimenting Network Disconnection by Design دکتر رضا رواسی زاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ کارگاه آموزشی
IOT Platform designed for the next decade دکتر حسین اخلاق پور ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ کارگاه آموزشی
ارزیابی امنیتی سامانه‌‌های کنترل صنعتی تيم پروژه ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ کارگاه آموزشی
آشنایی با فن آوری واقعیت مجازی و کاربرد‌های آن در توانبخشی شناختی علیرضا طاهری- مجتبی شهاب ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ کارگاه آموزشی
ارتباطات خودرویی (Connected Car) دکتر جوان عرفانیان ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ کارگاه آموزشی
آنتن‌‌های فضایی ایمان آریانیان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ کارگاه آموزشی
Smart Grid and IOT ابوالفضل قاسمی ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ کارگاه آموزشی
دستاورد‌های اجلاس wtsa2016 مهدي سميع ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ کارگاه آموزشی
موفقیت در نظریه پردازی دکتر بابک سیف ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی
اولین کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت مهندس نصراله جهانگرد, Dr. Rhee, Michael Bernard Riggs, Dr.Ang Peng HWA, Dr.Sherly Haristya ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS