دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
ICT در خدمت توانخواهان دکتر مریم طایفه محمودی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ کارگاه آموزشی
حاکمیت داده محمدامین نیکبخت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ کارگاه آموزشی
"تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتور‌های موبایل باند پهن" حميد رضا خاري و سيد مجيد غديري ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ کارگاه آموزشی
مدلسازی و ارزیابی کارایی شبکه‌‌های سلولی نسل پنجم دکتر مهدی فریدونی ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ کارگاه آموزشی
دولت باز: رویکردی جدید در توسعه کسب و کارها با نوآوری در ارائه خدمات دولت الکترونیک حمیده سادات چراغچی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ کارگاه آموزشی
مطالعه و بررسی امنیت SDN دکتر احمد صلاحی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ کارگاه آموزشی
فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمانها ,شرکتها و دستگاه‌‌های اجرایی مهندس هادی ستوده ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ کارگاه آموزشی
کارگاه روز بهینه سازی در ۵G دکتر سعیده پارسایی فرد و دکتر بابک حسین خلج و دکتر محمدعلی مداح علی و دکتر نادر مکاری ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ الی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ کارگاه آموزشی
Acoustic data-driven grapheme-to-phoneme conversion دکتر مرضیه رضوی ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ کارگاه آموزشی
توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوکی در بستر اتریوم دکتر تورج شبانیان، دکتر امین قلمی اسگویی، مهندس محبوبه شریعت ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها