دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
الگوریتم‌‌های سریعتر برای حل مساله فاصله فریشه Prof: Wolfgang Mulzer ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ کارگاه آموزشی
کارگاه دو روزه ۵G با رویکرد اپراتوری (فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G) مهدی معظمی، امیرحسین جعفری، مهدی سرمدی، علی فرخ، مهیا سام ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
امنیت سامانه‌‌های هوشمند همراه محمدحسام تدین - سیاوش احمدی - مجید صالحی - فرید دریابار ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ کارگاه آموزشی
ترمیم ساختار داده‌ها بر اساس روش قرارداد محور:یک روش جدید بازیابی خطا راضیه نخبه زعیم ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ کارگاه آموزشی
مسیر یابی هوشمند در شبکه‌‌های حسگر بیسیم برای جمع آوری داده‌‌های محیطی دکتر سعيد پور روستايي اردکاني ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ کارگاه آموزشی
Considerations for Internet of Things interoperability & Framework of the social device networking دکتر محمدرضا میرصراف ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ کارگاه آموزشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در خودروی خودران حسین قرایی هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد مشیری هیئت علمی دانشکده برق کامپیوتر دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
فناوری و توسعه سرویس در اینترنت اشیاء دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ کارگاه آموزشی
مهار انعطاف‌پذیری نیاز برای کمینه‌سازی هزینه، تسهیل استفاده از منابع تجدیدپذیر و ارائه خدمات پشتیبانی شبکه برق مهدی کفایتی ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ کارگاه آموزشی
KPIs for smart sustainable cities & Overview of city infrastructure فهیمه سلیمی کوچی – بابک معصوم پور ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS