دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
شبکه‌ها و استانداردها در اینترنت اشیاء دکتر سید محمد رضوی زاده - مهندس حمید اخوان - مهندس محمدرضا محمدی کاشانی ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ کارگاه آموزشی
Slicing the Core, Network, and Access دکتر وحید شاه منصوری ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ کارگاه آموزشی
همایش و کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی برای مربیان توسط مدرسین یونسکو دکتر اعتمادی - دکتر سعید آبادی - مهندس جهانگرد - Mr.Indrajit ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ الی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی تجاری سازی نوآوری دكتر داريوش محجوبي ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ کارگاه آموزشی
بررسی سناریو‌‌های آینده صنعت فاوا مریم میرزایی ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ کارگاه آموزشی
آشنایی با آینده‌ نگاری و روش‌‌های پرکاربرد آن ایمان رکوعی، محسن كشاورز ترك ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ کارگاه آموزشی
معرفی انواع متدولوژی‌‌های توسعه نرم افزار رقیه دوست ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ کارگاه آموزشی
مشخصات و الزامات لایه شبکه حسگری در اینترنت اشیاء مهندس مونا میرمطلبی - دکترعزالدین مهاجرانی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ کارگاه آموزشی
نظم و مسئولیت پذیری کودک دبستانی خانم سلیمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ کارگاه آموزشی
"مراکز رشد (انکوباتورهای) مجازی: سکویی برای حمایت از راه اندازی کسب و کار‌های نوپای فاوا" حامد شعبانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS