دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
پردازش برخط جریان داده‌‌های عظیم با استفاده از Apache Storm دكتر محمدرضا حسيني فرح آبادي ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ کارگاه آموزشی
زمینه‌‌های بالقوه بکارگیری تکنولوژی NFV و SDN در ایران دكتر سيدوحيد ازهري ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ کارگاه آموزشی
کارگاه دو روزه ۵G با رویکرد اپراتوری (فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G) مهدی معظمی، امیرحسین جعفری، مهدی سرمدی، علی فرخ، مهیا سام ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
امنیت سامانه‌‌های هوشمند همراه محمدحسام تدین - سیاوش احمدی - مجید صالحی - فرید دریابار ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ کارگاه آموزشی
روند تکاملی فناوری داده‌‌های عظیم و زمینه‌‌های نوین تحقیقاتی آن حمیدرضا مطهری نژاد ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
طراحی مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری (STI) دكتر لیلا نامداریان ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ کارگاه آموزشی
وظایف و مسئولیت‌‌های متقابل مدیران و کارمندان دکتر علی شاه حسينی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ کارگاه آموزشی
Considerations for Internet of Things interoperability & Framework of the social device networking دکتر محمدرضا میرصراف ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ کارگاه آموزشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در خودروی خودران حسین قرایی هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد مشیری هیئت علمی دانشکده برق کامپیوتر دانشگاه تهران ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
فناوری و توسعه سرویس در اینترنت اشیاء دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS