دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
رابطه بین مولفه‌‌های چارچوب نیروی کار امنیت سایبری عرب سرخی ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ کارگاه آموزشی
ارزیابی امنیتی سامانه‌‌های کنترل صنعتی تيم پروژه ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ کارگاه آموزشی
IoT and Big Data: an Indispensable Pair of Interrelated and Promising New Technologies نادر باقرزاده ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ کارگاه آموزشی
ارتباطات خودرویی (Connected Car) دکتر جوان عرفانیان ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ کارگاه آموزشی
سی و دومین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G ) دکتر رقیه جدا- مهندس محمد دین دوست ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ کارگاه آموزشی
اینترنت اشیا و شرکت‌‌های ایرانی دکتر مجید رسولی دیسفانی، حمزه صادقی زاده، پرنگ زادتوت آغاج ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ کارگاه آموزشی
مبانی سازمان دهی و نیروی انسانی در فضای سایبری عرب سرخی ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ کارگاه آموزشی
موفقیت در نظریه پردازی دکتر بابک سیف ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی مروری بر کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی در حوزه اینترنت اشیا و بررسی دقیق تر کاربردهای این فناوری در صنعت آب و برق (فناوری بلاکچین در IoT) فاطمه عبداله ئی و زهرا معزکریمی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ کارگاه آموزشی
اولین کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت مهندس نصراله جهانگرد, Dr. Rhee, Michael Bernard Riggs, Dr.Ang Peng HWA, Dr.Sherly Haristya ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS