دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
شبکه‌‌های مخابرات داده دکتر سوزنی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ کارگاه آموزشی
زنجیره ارزش صنعت اینترنت اشیاء مهندس فاطمه ناصر اسلامی ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ کارگاه آموزشی
الگوریتم‌‌های سریعتر برای حل مساله فاصله فریشه Prof: Wolfgang Mulzer ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ کارگاه آموزشی
Spoken Language Understanding for Amazon Echo البرز گرامي فرد ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ کارگاه آموزشی
سمینارعلمی "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب" دکتر مریم طایفه محمودی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ کارگاه آموزشی
ترمیم ساختار داده‌ها بر اساس روش قرارداد محور:یک روش جدید بازیابی خطا راضیه نخبه زعیم ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ کارگاه آموزشی
بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پـیـام رسـان مهدی حسین پور، بابک معصوم پور- مسعود محمدزاده ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ کارگاه آموزشی
کارگاه دو روزه ۵G با رویکرد اپراتوری (فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G) مهدی معظمی، امیرحسین جعفری، مهدی سرمدی، علی فرخ، مهیا سام ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ کارگاه آموزشی
مهار انعطاف‌پذیری نیاز برای کمینه‌سازی هزینه، تسهیل استفاده از منابع تجدیدپذیر و ارائه خدمات پشتیبانی شبکه برق مهدی کفایتی ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ کارگاه آموزشی
امنیت سامانه‌‌های هوشمند همراه محمدحسام تدین - سیاوش احمدی - مجید صالحی - فرید دریابار ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS