دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
مقاله کاوی در پایگاه‌‌های اطلاعاتی و استنادی دکتر علیرضا فریدونیان ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی
همایش ابزار‌های دولت الکترونیک Dr.Hyeunsuk Rhee, Dr.Kwangsok Oh, Michael Bernard Riggs, Dr.Nag Yeon Lee, مهندس باقری, اسماعیل عابدی, خانم فرشیدفر, خانم مهندس اصولی, دکتر احمدیان, مهندس حسین زاده, مهندس شجاعان ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ الی ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ کارگاه آموزشی
The Future of University and University of Future پروفسور سهیل عنایت اله ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ کارگاه آموزشی
الگوریتم‌‌های گوگل مهندس رضا شيرازي مفرد ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق ۲ دکتر رضوی - دکتر حبیب زاده ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ کارگاه آموزشی
Caching in Ultra Dense Cellular Networks دکتر کیوان نوایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ کارگاه آموزشی
کارآفرینی دکتر روح اله رحمانی ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی
اولین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران Mr.‎ Deniz Susar, Mr.‎ jonas Rabinovitch, مهندس امیرحسین محبعلی, مهندس مهران شیرازی ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ کارگاه آموزشی
فناوری‌‌های نوین مخابراتی دکتر صفوی نائینی ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق ۳ دکتر فیلی - دکتر حبیب زاده ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها