دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعصعودی
کارگاه آموزشی " طراحی شبکه توزیع محتوا و بهینه سازی پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت " دكتر پژمان گودرزي ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق ۱ دکتر بکایی - دکتر حبیب زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ کارگاه آموزشی
موفقیت در نظریه پردازی دکتر بابک سیف ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی
زیر ساخت های اینترنت اشیا و تکنولوژی های ترکیبی دکتر امین شهرکی ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ کارگاه آموزشی
بازسازی سیگنال گراف داده‌‌های حجیم با استفاده از روش‌‌های مبتنی بر compressive sensing دکترگیتا بابازاده اسلاملو ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ کارگاه آموزشی
اولین کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت مهندس نصراله جهانگرد, Dr. Rhee, Michael Bernard Riggs, Dr.Ang Peng HWA, Dr.Sherly Haristya ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ الی ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ کارگاه آموزشی
ارائه مهـم­تـرین دستاوردهـای وب­آزمـا (آزمـایشگاه ارزیـابی خدمـات وب) مژگان فرهودی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ کارگاه آموزشی
آشنایی با مالکیت فکری دکتر محمدرضا بختیاری ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ کارگاه آموزشی
شبکه‌‌های توزیع محتوا (CDN) مهدی حسین پور ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ کارگاه آموزشی
مقاله کاوی در پایگاه‌‌های اطلاعاتی و استنادی دکتر علیرضا فریدونیان ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS