دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوعنزولی
سرمایه‌ها و کارآفرینی وحيد چيذري ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ کارگاه آموزشی
نقشه‌ راه فناوری: ابزاری برای برنامه‌ ریزی و مدیریت توسعه فناوری نسرين دسترنج، مولود آرمان، محمود خراط ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ کارگاه آموزشی
KPIs for smart sustainable cities & Overview of city infrastructure فهیمه سلیمی کوچی – بابک معصوم پور ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ کارگاه آموزشی
همایش و کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی برای مربیان توسط مدرسین یونسکو دکتر اعتمادی - دکتر سعید آبادی - مهندس جهانگرد - Mr.Indrajit ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ الی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ کارگاه آموزشی
ICT در خدمت توانخواهان دکتر مریم طایفه محمودی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی تجاری سازی نوآوری دكتر داريوش محجوبي ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ کارگاه آموزشی
بررسی سناریو‌‌های آینده صنعت فاوا مریم میرزایی ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ کارگاه آموزشی
حاکمیت داده محمدامین نیکبخت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ کارگاه آموزشی
کسب و کار و رگولاتوری خدمات برشبکه (OTT) علی شریفی، الهام میناوندچال ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ کارگاه آموزشی
مدلسازی و ارزیابی کارایی شبکه‌‌های سلولی نسل پنجم دکتر مهدی فریدونی ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS