دوره‌های آموزشی

شما اینجا هستید

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
آشنایی با مالکیت فکری دکتر محمدرضا بختیاری ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ کارگاه آموزشی
الگوریتم‌‌های گوگل مهندس رضا شيرازي مفرد ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

XLS