بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
اولین کنفرانس ملی فرصت های و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات دکتر خوانساری - دکتر بدیع - دکتر یاری - دکتر طایفه محمودی - دکتر تاج فر - دکتر کاتب - مهندس سلجوقی - دکتر مهرمحمدی 1396/08/08 سمینار
مسائل بهینه سازی گسسته در تخصیص منابع شبکه های بی سیم آرمان عزیزی، دکتر نادر مکاری 1396/08/30 سخنرانی
روش های بهینه سازی چندهدفه دکتر مینا باغانی و دکتر سعیده پارسایی فرد 1396/08/30 سخنرانی
همایش جویشگر بومی 1396/08/02 الی 1396/08/03 سمینار
دومین همایش خدمات عمومی الزامی ICT درمناطق روستایی و کمتر توسعه یافته دکتر واعظی - دکتر خوانساری - دکتر جلیلی - دکتر رضوی - دکتر رضوانی - دکتر خوارزمی - مهندس احمدی - مهندس خسروی - مهندس خراط - مهندس حسینی - نماینده شرکت مبین نت - نماینده شرکت های وب - نماینده شرکت شبکه افزار 1395/09/15 سمینار
اختتامیه چالش های کلان داده ها Emmanuel.Stein- دکتر خوانساری - دکتر معین - مهندس مظفری - مهندس عبدی - مهندس رضاپور 1396/08/01 سمینار
شبکه های مخابرات داده دکتر سوزنی 1395/12/03 کارگاه آموزشی
پروفایل حفاظتی مسیریاب دکتر سوزنی 1395/12/10 کارگاه آموزشی
کلان داده ها 1395/12/24 سمینار
بیست و چهارمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات با موضوع "بکارگیری پویایی سیستم جهت بررسی کمبود طیف فرکانسی" محمد دین دوست 1396/08/15 سمینار

صفحه‌ها