بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
اختتامیه اولین رویداد (چالش) کلان داده ها امانوئل استین 1396/08/01 سمینار
دوره آموزشی QROi مدرس شرکت QROi 1395/11/10 الی 1395/11/13 کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق 4 دکتر احمدی - دکتر حبیب زاده 1396/07/26 کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق 3 دکتر فیلی - دکتر حبیب زاده 1396/07/19 کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق 2 دکتر رضوی - دکتر حبیب زاده 1396/07/12 کارگاه آموزشی
بیست و دومین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات 5G مهندس سعید عصائیان 1396/07/17 سمینار
دوره پائیزی یادگیری عمیق 1 دکتر بکایی - دکتر حبیب زاده 1396/07/05 کارگاه آموزشی
آنتن هاي فضايي ایمان آریانیان 1396/07/18 کارگاه آموزشی
NoCloud: Experimenting Network Disconnection by Design دکتر رضا رواسی زاده 1396/06/21 کارگاه آموزشی
شبکه مخابرات داده افشین سوزنی 1395/12/08 سمینار

صفحه‌ها