بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
On Algorithms for Exploiting Resource Flexibility in Electric Grids 1395/10/22 کارگاه آموزشی
Formal Verification of Information Flow Security 1395/10/21 کارگاه آموزشی
اینترنت اشیاء و شرکتهای ایرانی 1395/10/22 کارگاه آموزشی
Integrated silicon photonics and prospects for future applications 1395/10/12 سخنرانی
شبکه تصویری برای فارس نت فرزاد زرگري 1395/10/04 سخنرانی
نظم و مسئولیت پذیری کودک دبستانی خانم سلیمانی 1393/08/20 کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی تجاری سازی نوآوری دكتر داريوش محجوبي 1393/09/03 کارگاه آموزشی
سمینار علمی جهان امروز، بازار مالکیت فکری و نوآوری مهندس سيامك كيا 1393/09/01 سمینار
داده‌های عظیم 1393/10/24 سمینار
جامعه آزاد رایانش ابری ایران 1393/11/14 سمینار

صفحه‌ها