جلسه ششم فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

شما اینجا هستید

آمار حوادث سایبری روزبه‌روز در حال افزایش بوده و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی پیچیده‌تر می‌شوند. با توجه به اینکه با بروز این نوع از حوادث احتمال آسیب به وضعیت اقتصادی و سایر ابعاد ملی حتما وجود خواهد داشت، حفظ امنیت، ارتقاء تاب‌آوری و مصونیت سایبری به یکی از مهم‌ترین مسائل و اهداف در دولت‌ها بدل شده‌است. در راستای تحقق این اهداف وجود زیرساخت همکاری، تعامل و ایجاد هماهنگی از جمله رویکردهای مهم در اين خصوص مي‌باشد. اما آنچه در اجرای موفقیت‌آمیز این تبادل و همکاری و ایجاد هماهنگی نقش‌آفرین است، وجود نظم و قاعده و قانون برای تعیین نحوه تبادل و همکاری یا همان به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری است. بررسی این موضوع مستلزم درك روندهاي حاكم بر آن، شناخت خلاء‌‌ها و كمداشت‌هاي قانونی و مقرراتي مربوطه و در نهايت، چاره‌انديشي جهت مواجهه با اين شرايط براساس اقدام‌هاي قانون‌گذاري و تنظيم مقررات است.

در این نشست، پس از بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و همچنين اسناد بالادستي، قوانين، مقررات ودستورالعمل‌هاي حوزه اشتراك گذاري اطلاعات در سطح ملي در اتحاديه اروپا و آمريكا، به ارائه راهبردها، خط‌مشی‌ها و قوانین و مقررات مربوطه پرداخته مي‌شود.

اسناد بالادستي، قوانين و مقررات اشتراك‌گذاري اطلاعات در آمريكا
دستورالعمل‌های الزام‌آور اشتراك‌گذاري اطلاعات در اتحاديه اروپا
سند راهبردی فضای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری
سند راهبردی مرکز اشتراك‌گذاري اطلاعات در سطح ملي
سند دستورالعمل‌های اجرایی فضای تحلیل و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبري

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۳۰ دى, ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰