جلسه یازدهم فروم اقتصاد ديجيتال؛پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران؛ موردکاوی صنعت رمزارز

شما اینجا هستید

سوار بر هر یک از امواج نوظهور فاوا، بازیگران اقتصادی (کارآفرینان و توسعه دهنگان فناوری) اعم از داخلی یا خارجی در تلاشند در رقابت باهم بسرعت از این فناوری ها را نوآوری در تولید کالا و خدمت برسند. در نتیجه و عملا حوزه های جدید و متنوعی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی  (و حتی فرهنگی) و مشتریانشان به سرعت خلق می شود و بازارهای جدیدی شکل می گیرد. در مقابل، نهادهای مختلف دولتی و حکومتی کشور نگران محدود شدن دامنه نظارت و کنترل بخش خود هستند و مایلند تا فهم فناوری جدید و توسعه سازوکار تنظیم گری آن ورود و توسعه کاربرد فناوری مربوطه متوقف شود غافل از اینکه اگر چنین چیزی مقدور بود اصولا این فناوری های انقلابی پدید نمی آمدند و توسط ذینفعان و رقبای سنتی در نطفه خفه می شدند. در نتیجه، وضع فعلی کشور در عمل عبارت است از مواجهه منفعل نهاد های حاکمیتی چندپاره و فرافکنی مسئولیتی آنان در برابر فناوری های نوظهور و داده کاو فاوا. در چنین فضایی، شناسایی بازیگران و موقعیت های اصلی تولید و مصرف داده در هر صنعت و ایجاد شبکه هماهنگ تجمیع و تحلیل داده های نهادهای حاکمیتی مرتبط با آنان شرط لازم تنظیم­گری در اقتصاد هر بخش است. در ادامه این نشست ضمن بررسی چند نمونه از چالش های فناوری­های نوظهور برای حکمرانی ملی، بطور خاص استخراج و مبادله رمزارزها در کشور موردکاوی می شود. بدین منظور، نحوه گردش داده در میان بازیگران فعال و بالقوه این صنعت در کشور را بررسی کرده و سپس با مرور ادبیات و تجربیات بین المللی و همچنین تجربیات داخلی و با همفکری حاضرین چهارچوب جدیدی از مشوق ها و تنبیه های احتمالی متناسب با بازیگران فوق استخراج کرده و متناظر با آنان یک بخش جدید در اقتصاد رسمی کشور شناسایی، بازآرایی و حتی بازطراحی می شود.

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۳ دى, ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰